In het Groen Campings

In het Groen campings zijn kampeerterreinen die zijn aangesloten bij de Vereniging voor Kampeer Boeren. Als een kleine camping zich aan wilt sluiten bij In het Groen dan dient deze hiervoor te voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de aangesloten campings hoog blijft. De bezoeker kan zo gewoon genieten van één van de vele In het Groen campings.

Kwaliteitseisen van In het Groen campings

Gezien kwaliteit voor kampeerders vandaag de dag ook vaak belangrijk is heeft de overkoepelende Vereniging voor Kampeer Boeren een aantal regels opgesteld wat betreft kwaliteit. Er dient bijvoorbeeld een wc met douche te zijn voor elke 7 plaatsen. Als de camping dus ruimte biedt voor zeg 28 plaatsen dan dienen er 4 toiletten en 4 douches aanwezig te zijn. Per 8 plaatsen dient er een afwasplaats te zijn en de kampeerplaatsen zelf dienen een minimale grote te hebben van 125 vierkante meter. Elke plaats dient daarnaast voorzien te zijn van een stroom aansluiting van minimaal 4 ampère. Dit zorgt ervoor dat de meeste apparaten van kampeerders normaal kunnen werken.

Kamperen bij de boer op In het Groen Campings

Eisen Algemene Voorzieningen In het Groen campings

Wat betreft de algemene voorzieningen stelt de Vereniging voor Kampeer Boeren dat er een duidelijk herkenbaar meldpunt voor de gasten aanwezig moet zijn. Het kampeerreglement dient ook zichtbaar te hangen zodat de gasten weten aan welke regels zij zich moeten houden. Bij dit reglement hoort ook de prijslijst van de camping en er dient minimaal sprake te zijn van een beperkt aanbod aan toeristische informatie.

In het Groen campings eisen terreininrichting

Er dient volgens de vereniging sprake te zijn van kleinschaligheid wat in dit geval wil zeggen dat de camping in kwestie minder dan 60 plaatsen moet hebben. Het terrein van de camping moet vanaf de openbare weg goed herkenbaar en bereikbaar zijn zodat iedere gast ongeacht het kampeermiddel gemakkelijk de camping op kan komen. Iedere camping die lid is van de vereniging dient dit door middel van een vlag of bord kenbaar te maken. Zoekt u dus specifiek naar een In het Groen camping dan kunt u hier op letten om deze op deze manier te vinden en te herkennen.

Er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn waarbij de keuze aan de campinghouder is om de parkeerplek bij de plek te houden of op een centraal terrein. De parkeerplaats bij de plek wordt wel meegerekend aan de 125 vierkante meter die een plek moet bevatten. Trekkersveldjes en camperplaatsen worden niet tot deze oppervlakte gerekend.

Er moet zorg gedragen voor een goede landschappelijke inpassing wat wil zeggen dat het terrein een plattelands uitstraling dient te hebben. Daarnaast dient er binnen 20 meter van iedere standplaats een electra punt te zijn dat spatwaterdicht is. Bovendien geldt hiervoor een advies om gebruik te maken van een 3 polige eurostekker. Verder dient het elektra systeen deugdelijk te zijn. Voor iedere 15 plaatsen dient er ten minste 1 watertappunt aanwezig te zijn op het terrein.

Eisen sanitaire voorzieningen van In het Groen Campings

Zoals reeds aangegeven dienen de afzonderlijke sanitaire voorzieningen schoon en hygiënisch te zijn. Het gebruikte materiaal in de sanitaire ruimtes is zodanig dat deze goed zijn schoon te houden. Per 7 kampeerplaatsen dient er een toilet te zijn echter ligt het advies voor het aantal toiletten bij 5 plaatsen. Er dient een wc borstel te zijn bij ieder toilet, de deuren moeten afsluitbaar zijn, er dient een afvalbak te zijn met goed sluitend deksel en er dient een kledinghaakte met eventueel handgrepen beschikbaar te zijn. De verhouding van 1 op 7 geldt overigens ook voor het aantal wasplaatsen waar het advies ook weer op 5 ligt.

In de sanitaire ruimte dient ten minste 1 geaard wandcontactdoos aanwezig te zijn voor scheren of föhnen. Er dient een stortbak te zijn voor het chemisch toilet en afvalwater en niet onbelangrijk dient er buitenverlichting te zijn bij de sanitaire gebouwen. Als alle In het Groen campings zich houden aan deze regels dan komt het helemaal goed met Nederland kampeerland.

Kamperen bij de boer op een Vekabo camping

In het Groen Campings - veiligheidseisen

In noodgevallen dienen hulpdiensten bereikbaar te zijn/kan er gebruik gemaakt worden van een telefoon. De beheerder dient ook bereikbaar te zijn (24 uur per dag). De juiste alarmnummers dienen op een goed zichbare plek aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor brandblusapparaten die tevens jaarlijks gecontroleerd dienen te worden. Er dient een EHBO verbandtrommel B voorhanden te zijn en er dient iemand aanwezig te zijn die beschikt over een geldig EHBO diploma of het BHV diploma.

Mochten er op het terrein speeltoestellen aanwezig zijn dan dienen deze aan alle gestelde veiligheidsnormen te voldoen volgens warenwetsbesluit attractie en speeltoestellen. Open water dient afgeschermd te kunnen worden.

Prijzen en aantal plaatsen van In het Groen Campings

Er wordt vastgesteld dat de prijzen voor een overnachting op een aangesloten camping moet liggen tussen de € 2,5 en de € 30,00 per nacht per plaats. Daarnaast is bepaald dat een aangesloten camping minimaal 5 plaatsen moet hebben en maximaal 60 plaatsen mag hebben. Door aan deze eisen en de kwaliteitseisen te voldoen kunnen In het Groen Campings in ieder geval stellen alles voor hun kampeerders te doen.

Overige Eisen In het Groen Campings

Tot slot zijn er nog een aantal losse eisen waaraan een aangesloten camping aan moet voldoen. Er verzoek moet er een geldige vergunning overgedragen kunnen worden. De klanten (kampeerders) dienen van de campinghouder een nota te ontvangen met betalingsbewijs. Daarbij hoort ook nog eens een fatsoenlijke administratie wat betreft reserveringen.

Verder kan gesteld worden dat men te goeder naam bekend staat, er sprake moet zijn van goed gastheerschap, bevoegde gezag moet voldoen aan aanvullende eisen (zoals beheersplan legionella) en de prijs in de gids moet overeenkomen met de gehanteerde prijs die bij aankomst aan de klant gecommuniceerd moeten worden.

Als alle aangesloten In het Groen campings voldoen aan deze eisen kan iedere kampeerder met een gerust hart op iedere camping terecht voor een heerlijk ontspannen vakantie !

Volg ons op:

Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+

Deel deze pagina